Thiết kế trần

Trần được làm dưới mái, dưới sàn (có dầm hoặc không cố dẩm), ờ hành lang, gầm cầu thang, chiếu nghỉ,… Mục đích đầu tiên của trần là mỹ quan, tức là che các dầm, che mái dốc (h.3.221), các thiết bị và dường
ống kỹ thuật,… nhung trần còn có tác dụng rất lớn là để chống nóng, ngăn bẩn do bụi, mối mọt, cách âm,…
Trần dưới sàn không có dầm chỉ việc trát vữa tam hợp mac > 50 trực tiếp vào bêtông sàn (xem ờ mục 4.8.4d). .
Dưới mái ngói, mái fibro ximãng, mái tôn thì nên làm trần.
Hệ thống dầm trần tương tự hệ thống dầm sàn (mục 3.3.9.1), chẳng hạn ở hình 3.222: liên kết giữa dầm phụ (1) và dầm chính (2) bằng dầm gối (3), gia cường thêm sắt vai bò (4).

Thiết kế trần 1

Muốn trần đạt dược hiệu quả về cách nhiệt thì trần phải cách mái > 350 mm và làm sao tạo được luồng không khí lưu thông trong khoảng cách với mái. Tốt nhất là làm các của chớp thông bốn phía (ít nhất là hai phía, tốt nhất là đối diện và cùng hướng gió chính về mùa hè), nếu không thì phải dùng quạt (hút hoặc đẩy để thông gió nhân tạo). Khi bố trí hai của thông gió đối diện nhau thì cửa hút phải ở thấp, cửa thoát phải ở cao. Cửa thông gió thường dặt trên trần, tường đầu hồi (h.3.223a, b), trần mái đua (h.3.223b). Lỗ thông gió theo phương thẳng đứng nên làm cửa chớp có lưới phòng chim vào làm tổ.
Thông gió còn làm cho gỗ, tre của mái nhà tránh dược mục nát.

Thiết kế trần 1

Một biện pháp về cách nhiệt là làm trần nhiều lớp hoặc trần có lớp cách nhiệt.
Khi phòng rộng, trần cao, có thể làm trần bậc thang để tạo dáng kiến trúc.
Trần có thể bằng ván ghép, ván ép, ván nhựa, ván giả foocmica, ván cactông, tấm sợi thủy tinh, bông thủy tinh, xốp nhựa, vôi rơm,
thạch cao,… nhưng nói chung có thổ chia làm hai loại: trần trát và Ir.in ghép.

1. Trần trái có dám sàn dạt cách nhau 500 min 01.5.224), dâu dÀm gối lổn tường phải sim chông mục bang bilum. Kích thước ilÀni Iríỉn trúl như ờ bảng 3.13.
Các thanh lati dược dóng vuông góc vào dầm tràn trát hoặc dám sàn. Thanh lati dày 5-10 mm, rộng 30 – 45 mm, dóng cách nhau 10 – 20 mm bằng đinh dài 30 mm. Lati quanh tường dóng cách tường 20 min.
1 aii có thể bằng gỗ xẻ, tre, Nếu là tre thì khi dóng dổ mạt cật lổh trên, vữa sẽ bám chắc hơn. Khi nối lati không dược nối tại vị trí có dầm,
vì khi đó dóng dinh hay bị vỡ lati. Đoạn nối lati phải dài 100 null.
Vữa trát trần là vữa ximăng – cát’hoặc vỉa tam hợp Iliac 10 hoặc 8, hoặc vữa vôi – rơm, vôi – cát, thạch cao. Trát phía dưới lati với lớp vữa dày < 10 mm (nếu là vữa vôi – cát thì nên thêm ximãng dể vữa mau cứng và ít rơi), trát phía trên ỉati với lớp vữa dày 10 – 15 mm.

Thiết kế trần 1

Thiết kế trần 1

Chi tiết mặt trần trát như ở hình 3.225: a/ trần sát mái dốc; b/ trần nằm ngang; c/ trần mái đua.
Trần trát cho mái dốc có thể làm sát dưới thanh giằng hoặc chỉ có đoạn đỉnh làm bằng, còn hai bên thì áp vào mái dốc (h.3.221 và h.3.225a/)
Nếu là trần dưới mái bằng thì trát 1 – 2 lớp vữa thường (vữa vôi – cát, vữa tam hợp), sau dó quét 1 – 2 lớp nước vôi (trắng hoặc màu). Nếu có điều kiện trát vQa thạch cao thì tốt.
Trần trát còn được làm bằng các mê trần (dã trát sẵn vữa và để khô) (h. 3.226), sau đó gác lên các dầm (nẹp) đỡ mê trần dóng vào bên cạnh dầm sàn (sát đáy dẩm) như ở hình 3.224, rổi trát hoàn chỉnh như ở hình 3.225b. Dầm đỡ Hình 3.226
mê trần có chiều cao 40 mm, chiều rộng 50 mm và liên kết với dầm trần bằng đinh.
Vdi mái dốc, khi khẩu độ và khoảng cách của giàn kèo không lớn lắm thì dầm trần được treo trực tiếp vào xà ngang (h.3.227). 

Thiết kế trần 1

2. Trần ghép có mặt trần là ván gỗ ghép, nứa ghép, cót, tấm gỗ ép, tấm thạch cao, tấm nhựa,… Dầm trần có thể là gỗ, nhôm hoặc thép nhẹ.
Nếu mặt trần là các ván gỗ ghép thì đóng vào dầm trần bằng dinh. Các ván gỗ ghép có thể đặt sát vào nhau hoặc bằng mộng hèm lưỡi gà như lát ván sàn. Các kiểu ghép ván gỗ cho trần tương tự như ghép cho sàn (h.4.51).
Cấu tạo trần bằng ván gỗ ghép như ờ hình 3.228.

Ván gỗ ghép có chiều dày 15 mm (có thể 5 – 10 mm), chiều rộng > 120 mm. ‘ .

Nếu dùng nứa ghép thì đập dập, đóng sít nhau vào dầm trần. Khi đóng, phải dể mặt cật xuống dưới, mặt trên quét thuốc chống mối mọt.
Trước đây ghép trần gỗ như trên nhung ngày nay người ta dùng rộng rãi các loại tấm sản xuất sần bằng nhiều loại chất liệu khác nhau: bêtông nhẹ, bêtông thạch cao,… như dã nói ở mục 3.3.9.2.
Nếu dùng cót thì dùng cót ép, đóng vào dầm trấn bằng nẹp gỗ hay nẹp tre tiết diện 10 X 20 mm, tạo thành ô vuông 200 X 200 mm. Phía dưới trần cót quét vôi hay tốt nhất là sơn trắng, phía trên quét thuốc chống mốỉ mọt.
Trần bằng tắm gỗ ép được dùng nhiều. Các tấm gỗ ép có loại thường, có loại giả foocmica hoặc loại dán giấy sẩn.
Trần bằng tấm thạch cao chịu nhiệt tốt, cách âm tốt, không bị mối mọt, lại dẹp. Các tấm thạch cao có loại trơn, có loại phủ nhôm, phủ nhựa pvc,… kích thước 1,2 X 2,4 m, dày 9; 12 hoặc 15 mm.

 Trần bằng tấm nhựa pvc hoặc PE có đặc điểm là nhẹ, không bị co ngót, không biến dạng, có thể dùng nơi ẩm thấp. Nhờ các ưu điểm này và rc, cũng dẹp nôn dược dùng nhiều. Tấm nhựa có loại dài 8 m, rộng 180 mm, dày 6 mm và có nhiồu màu sắc, hoa vãn. Loại PVC dài 2,3 m, rộng 800 mm, dày 0,9. Ix>ại PH dài 2,4 m, rộng 800 mm, dày 0,9 mm.
Trần bàng tấm mút, cactông, xốp nhựa hoặc sợi thủy tinh ít được dùng, vì tấm nút thì rẻ nhưng dỗ cháy, tấm cactông và tấm xốp nhựa thì dắt, tấm sợi thủy tinh thì dộc hại.
Chi tiốl treo tấm trần như ở hình 3.229: a/ lấm trần nhôm hoặc nhựa có lấm cách âm; b/ nối treo trần; e/ lấm trần thạch cao; 1- vật liệu xốp; 2 – gỗ; 3 – tấm trần cứng.
Cấu tạo trán treo bằng gỗ dán, dâm bào ép,… như ờ hình 3.230.

Ngoài ra còn dùng vật iiộu cách nhict dổ làm trăn áp m.’ii (drtc) Iiliự ờ hình 3.231a hoặc bằng các tấm gốm như à hình 3.231 b.