Thiết kế mái đua

Mái đua là phần mái kéo dài ra khỏi tường nhà để bảo vệ tường, không cho nước mưa hắt vào tường, đổng thời tạo dường nhấn cho nhà và
làm cho nhà có cảm giác an toàn, dược che chở.
Mái đua thường có ba loại: 1/ xây gạch nhô ra khỏi tường; 2/ dùng các tấm bêtông cốt thép dúc sẵn cắm vào dầu tường; 3/ dùng sàn mái bêtông cốt thép kéo thêm ra.
Độ vươn ra của mái đua phải tuân theo quy định ở mục 1.1.4. 
Mái dua xảy gạch như ở hình 3.214. Theo TCVN – 4085 – 1985, mái dua xây gạch nhô ra khỏi tường như một côngxon nhưng không dược vượt khỏi tường quá nửa chiéu dày tường.

Thiết kế mái đua 1

Mỗi hàng xây nhô ra không quá — chiều dài của viên gạch (h.3.214). Vữa xây mái dua phải có mac > mac vữa xây tường và không được < mac 25.
Khi phần nhô ra khỏi mặt tường > nửa chiều dày d của tường và > 200 mm thì mái dua phải làm bằng bêtông cốt thép lắp ghép hoặc phải gia cường bằng những thanh thép (h.3.215a) hoặc tấm bêtông cốt thép (h.3.215b), hoặc neo dọc theo tường, đặt thanh thép dẹt phía dưới. Trong khi xây mái đua cần chống đỡ tạm, khi khô mới được tháo chống dỡ.

Thiết kế mái đua 1

Cách đặt xà gổ mái đua (xà gổ biôn 7) của mái đua lợp ngói như ở hình 3.216: a/ khi mái đua nhô ra > 600 mm; b/ khi mái đua nhô ra < 600
mm. Trường hợp ở hình 3.216a thì phải kê xà gổ mái đua lên gối tựa bên ngoài tường, thường là ưên bản côngxon hoặc dầm côngxon. Trường hợp ở hìrih 3.216b thì xà gồ mái đua có thể đặt trực tiếp lên tường dọc ngoài.

Thiết kế mái đua 1

Cấu tạo của mái đua lợp ngói và cách thoát nước cho mái lợp ngói như ở hình 3.217.

Thiết kế mái đua 1

Tán mái dua bằng bê tông đúc sẩn có chiều dày 60-80 mm, khi cắm vào tường thì làm việc như một bản côngxon.
Trong nhà mái bằng, mái dua cố thể là phần kéo dài sàn mái bêtông cốt thép khỏi tường 800 – 1000 mm và nhiều khi kết hợp với sênô để thoát nước. Gờ hắt nước của mái đua như của sênô (h.3.211).
Trên mái dua thường làm tường chắn mái (xem ở mục 3.3.7.11).
Trần mái dua như trần nhà (mục 3.3.17).
Mái đón, mái hè phố, mái dù,… phải tuân theo quy định ở mục 1.1.4.