Thiết kế bancông

Bancông còn gọi là baolơn, là bộ phận nhô ra khỏi tường để đứng ngắm cảnh, đồng thời có thể che cho phía dưới.
Trên mặt bằng baủcông có dạng hình chữ nhật (h.3.194a, b, c), hình thang (h.3.194d), hình gãy khúc (h.3.194e), hình bán nguyêt (h.3.194f).

Thiết kế bancông 1

Hình 3.194
Bancông thường rộng 800 -1200 mm, dưới có dầm đỡ. Nếu bancông hẹp (< 800 mm) thì có thể không cần dầm đỡ. Bản và dầm bancông thường làm bằng bêtông cốt thép và chọn kích thước tương tự như ờ mục
3.3.9.
Việc bố trí cốt thép ở bancông tùy theo sơ đổ chịu lực của nó. Thông thường bancông có ba dạng chịu lực như sau:
1. Không có đầm đỡ dưới (h.3.194a): lúc này bancông làm việc như bản côngxon, cốt thép chịu lực đặt ở phía trên bản và đặt trên cốt thép phân bố.
2. Có hai dầm đỡ hai bên (h.3.194b): bancông làm việc như bản kê ba cạnh, cốt thép chịu lực đặt phía trên, dọc theo bancông (nối với cốt thép hai dầm) và phía dưới theo chiều rộng của bancông. Tuy vậy, vùng gần hai dầm thì bancông chịu kéo phía trên, do vậy nên đặt cốt thép chịu lực ở cả hai phía (trên và dưới) bancông nhưng phía trên là chủ yếu, phía dưới chỉ quan tâm đến cốt thép nối hai dầm (theo chiều dọc).
3. Có hai dầm dỡ hai bên và dầm nối hai dầm này ở phía ngoài (h. 3.194c): bancông làm việc như bản kê bốn cạnh (h.3.171), cốt thép chịu lực đặt phía dưới bancông và theo chiều rộng (ngang) là chính.
Bancông không cần chạy suốt chiều dài nhà, vì sẽ tốn kém mà hiệu quả sử dụng không cao, chỉ cần diện tích >1,2 m2.
Trong nhà ở gia đình người ta thường mở rộng sàn để làm bancông.

Thiết kế bancông 1
Hỉnh 3.195 Hình 3.196

Bancông cần thấp hơn trong nhà và hơi dốc (khoảng 1%) ra phía ngoài, có rãnh thoát nước dọc bancông để dẫn nước đến ống thoát nước, không để nước mua chảy vào trong nhà (h.3.195). 
Phía ngoài bancông phải có lancan, cao 900 – 1100 mm (h.3.196). Lancan bancông nói chung tưomg tự như ỉancan cầu thang (mục 3.3.10) nhưng thường dụng bằng con tiện sứ. Tay vịn của bancông cũng tương tự như tay vịn cầu thang (mục 3.3.10) nhung thường làm bằng gạch xây.
Bancông có thể xây một sô’ chỗ nhô ra ngoài để trồng cây cảnh, nhưng phải cần theo quy định ở mục 1.1.4.