Thi công sàn bêtông cốt thép

Sàn bêtông cốt thép xem ở mục 3.3.9.
Bêtông phải có đổ sụt như bêtông cột.
Nếu sàn từng tầng đổ bêtông một đợt thì tốt, nếu phải ngừng đổ bêtông sàn thì mạch ngừng phải song song với cạnh ngắn của sàn, nếu là
sàn sườn thì ngừng ờ khoảng — nhịp dầm phụ (h.4.38). Sau 2 ngày mới
dược đổ bêtông tiếp. Trước khi dổ bêtông tiếp cần làm sạch mạch nối: đục mặt bêtông mạch nốị, dọn sạch bêtông vừa dục, dùng bàn chải sắt và nước rửa sạch, dùng nước ximãng đậc tưới lên mạch nối. Vữa bêtông mới để đổ chỗ nối cần thêm ximãng và phải dẻo hon (độ dẻo cao hơn).

Thi công sàn bêtông cốt thép 1

Đối với sàn sườn, đổ bêtông thành dải rộng 1 – 2 m song song với dẩm chính (xem hình 4.38), xong từng dải mới sang dải khác (các dải này không được song song với dầm phụ). Khi dổ bêtông dến cách dầm chính khoảng 1 m thì bắt đầu đổ dầm chính. Khi mặt bêtông của dầm chính còn cách đáy ván khuôn sàn khoảng 50 – 100 mm thì tiếp tục đổ bêtỏng sàn.
Dùng đầm bàn dể dầm sàn, nếu dầm thủ công thì xem ở mục 4.4.Ó.2.
Bancông, lôgia,… trong tầng cũng dược đổ bêtông cùng với sàn.
Sau khi đổ bêtông sàn 3 – 4 ngày thì có thể xây tường trên sàn (tất nhiên là phải giữ nguyên ván khuôn sàn).

* thi công sàn mái bêtông cốt thép:
Mái bêtông cốt thép (mái bằng) xem ờ mục 3.3.13.1.
Bêtông mái lấy mac như bêtông cột, dầm nhưng dùng sỏi hoặc đá dăm có kích thước < 20 mm nên liều lượng vật liệu lấy theo bảng 4.23. Nếu cần để dễ đổ và đầm bêtông thì nên tâng cát và giảm sỏi (đá dăm). Để tăng khả năng chịu đựng khí hậu, cần bêtông có độ chặt cao và độ sụt của bêtông lấy 4 – 5 cm.
Khi mái có thể phải chịu lực đặc biệt (tụ tập đông người, đặt bể chứa nước,…) hoặc có thể phải xây thêm tầng thì dùng bêtông mac > 200.
Khi dổ bêtông cần rải đủ chiều dày thiết kế. Dùng đầm bàn để dầm hoặc nếu đầm thủ công thì xem ở mục 4.4.6.2.
Chờ cho mặt bêtông hơi se thì rây một lớp ximãng khô mỏng đều rồi dùng bàn xoa vỗ mạnh cho nước nổi lên, lại dùng bàn xoa gỗ xoa kỹ cho phẳng mặt bêtông.
Khi trộn, đổ và đầm bêtông cần đúng quy định (xem ở các mục 4.4.1