Công tác lát – P1

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải PhòngLát là dùng vật liệu bền, đẹp để bọc các bộ phận của nhà, nhằm bảo vệ, chống ảnh hưởng của ẩm ướt, làm cho việc lau rửa dễ dàng, mặt lát đẹp và trang trọng.…

Công tác trát – P3

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng5. trát một số bộ phậna/ Trát tường bằng các mặt trát dã nói ở mục 4.8.4.1.Khi trát 1 m2 tường cần (O’.12 – khi mật trát dày 10 mm;17 – khi mặt trát dày 15…

Công tác trát – P2

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng3. Giàn giáo trátGiàn giáo dể trất cần đảm bảo các yêu cẩu sau đây:1. Giàn giáo phải vững chắc, ổn định và an toàn.2. Sử dụng thuận tiên, gọn nhẹ, đơn giản, dễ lấp dựng…