Công tác ốp

Nội dung bài viết:Xem thêm: Ban nha Ha Noi duoi 700 trieuTác dụng (mục đích) của ốp cũng như lát (mục 4.9). ốp thực chất là lát trên mặt đứng. 1 Vật liệu ốp Vật liệu ốp như vật liệu lát (mục 4.9.1). Trong TCVN 4085 – 1935 quy định về gạch ốp: 1. Gạch…

Công tác lát – P2

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà Hà Nội dưới 1 tỷc/ Lát gạch ximăng và gạch granito tương tự như lát gạch men (các bước tiến hành). Chiều dày lớp vữa lót và mạch vữa xem ờ bảng 4.36. Khoảng 2-3 ngày sau khi lát mới gắn mạch bằng hồ ximãng lỏng. Mạch lát…