Gạch xây – P2

B. Gạch không nungGạch không nung thường có mac không cao, khả năng chịu xâm thực của môi trường nước kém, do đó thường dùng để xây tường ngăn, nhà tạm. Thông thường gạch không nung có kích thước lón. Gạch không nung cách nhiệt cao nên khi dùng để xây nhà thì mùa hè…

Gạch xây – P1

1. Các tính chất của gạch xâyGạch xây cách nhiệt, cách ám đểu tốt, không cháy khi chịu lửa hoặc chịu nhiệt đô cao.Gạch xây có hệ số bở rời br < 0,7 thì không được dùng trong nước và nơi ẩm ướt, vì cường độ sẽ giảm hẳn do nước làm cho các phần…