Nhà ở – các vấn đề cơ bản

1 Các loại nhà ở
Theo hình thức, nhà ờ có hai loại: xây đơn lẻ từng gia đình và xây hợp khối ừong đó có nhiều căn hô. Loại thứ hai thường gọi là nhà chung cư, thường do Nhà nước đầu tư Xây dựng để cho thuê, bán. Loại nhà này có điều kiện để cơ giới hóa và có điều kiện hưởng tối đa tiên ích công cộng. Ở đây chỉ nói về loại nhà thứ nhất.
Theo cách xây dựng, có loại nhà ở lắp ghép và loại nhà ở xây (đổ) tại chỗ. Ở đây chủ yếu nói về loại nhà ở xây tại chỗ.
Theo tính chất chịu lực, nhà ở cũng có hai loại: nhà khung chịu lực và nhà tường chịu lực.
Theo tổ chức công năng, có:
1. Nhà ở nông thôn;
2. Nhà ở kiểu biệt thự,
3. Nhà ở kiểu liền kề’ (liền kế);
4. Nhà ở chung cư;
5. Nhà ở kiểu khách sạn;
6. Nhà ở kiểu ký túc xá;
7. Nhà ờ quần thể.
Theo chiều cao, có:
1. Nhà ít tầng (1-2 tầng);
2. Nhà ở nhiều tầng (3 – 6 tầng); .
3. Nhà ở cao tầng (7 – 30 tầng);
4. Nhà ở siêu cao tầng (nhiều hơn 30 tầng).
Theo đối tượng phục vụ và ý nghĩa xã hội của nhà, có:
1. Nhà ở kiểu sang trọng (tiêu chuẩn cao);
2. Nhà ở cho người có thu nhập cao;
3. Nhà ở cho người có thu nhập khá và trung bình;
§
4. Nhà ở cho người có thu nhập thấp và nghèo khó;
5. Nhà ờ tạm.
Ngoài ra còn có nhà đô fhị, nhà nông thôn (các miền), nhà kết hợp sản xuất, nhà kết hợp kinh doính,…

2. Các bộ phận của nhà ở
Nhà có nhiều bộ phận, nếu kể từ dưới lên ưên thì có móng, cột, tường, sàn, cầu thang, cửa, t incông, mái,… Mỗi bộ phận có nhiệm vụ riêng và có các yêu cầu riêng Tuy nhiên, dựa vào tính chất làm việc gần giống nhau của các bộ phận, người ta gộp chúng thành hai nhóm chính: nhóm các bộ phận (kết cấu) chịu lực: móng, tường, cột, dầm, sàn, kèo,… và nhóm các bộ phận bao che: tường, vách, sàn, mái,… Như vậy có bộ phận thuộc cả hai nhóm: tường, sàn,…

3. Lực tác dụng lên nhà
Lực do tải trọng sinh ra. Tải họng bao gồm tải trọng thường xuyên và tải trọng không thưòng xuyên (tạm thời). Tải trọng thường xuyên bao gồm trọng lượng các bộ phận của nhà (kể cả móng). Tài trọng không
thường xuyên bao gồm trọng lượng các trang – thiết bị, đồ dùng và người, tải trọng gió và động đất tác dụng lên nhà.
Người ta còn phân ra tải trọng tĩnh (tĩnh tải) và tải trọng đông (hoạt tải).
Các lực từ các bộ phận bên trên truyền xuống các bộ phận bên dưới của nhà và đến móng, móng truyền xuống nền.
Trong ngôi nhà thì khung (nếu là nhà khung chịu lực) và tường (nếu là nhà tường chịu lực) sẽ chịu các lực dể truyền xuống móng rồi truyền xuống nền. Trong nhà tường chịu lực cũng chỉ một số tường làm nhiệm vụ chịu lực.
Tải trọng và lực tác dụng lấy theo TCVN 2737 – 1995 (Tải trọng và tác động).