Gạch xây – P2

B. Gạch không nung
Gạch không nung thường có mac không cao, khả năng chịu xâm thực của môi trường nước kém, do đó thường dùng để xây tường ngăn, nhà tạm. Thông thường gạch không nung có kích thước lón. Gạch không nung cách nhiệt cao nên khi dùng để xây nhà thì mùa hè mát, mùa đông ấm.
Gạch khồng nung có nhiều loại: gạch silicat, gạch silicat – xỉ, gạch vôi – dăm dá ong, gạch vôi xỉ,…
1. Gạch silicat sản xuất công nghiệp bằng cách dùng cát thạch anh nghiền nhỏ, trộn với vôi bột, bôt thạch cao rồi ép bằng máy. Gạch silicat sàn xuất công nghiệp có thể đạt mac 75-250, có thể dùng để xây nhà đến bôh tầng nhưng không xây các bộ phận chịu nhiệt.
Gạch silicat sản xuất thủ công bằng cách dùng vôi nhuyẻn hoặc ximãng (chứ không dùng vôi bột và bột thạch cao). Gạch silicat sản xuất thủ công có mac thấp, độ hút nước lớn, nên chỉ dùng để xây nhà 1-2 tầng, tường ngăn. Gạch silicat sản xuất thủ công lâu khô, nên cần để sau 1 nãm hãy dùng.
Nói chung gạch silicat không dùng xây noi ẩm ướt và dưới mặt đất, chỉ xây những noi khô ráo và cách mặt đất hơn 1 m trở lên. Mật khối xây bằng gạch silicat có thể không cần trát vữa.
Gạch silicat có màu xám nhạt, xám trắng, nhẵn mặt (do dùng khuôn kim loại). Vì gạch silicat nhẵn mặt nên độ bám dính với vữa kém hơn
gạch đất sét nung.
Theo TCVN 2118 – 1977 (Gạch silicat), gạch silicat thông thường có kích thước như gạch đất sét tiêu chuẩn (220 X 105 X 60), ngoài ra còn 220 X 105 X 130, 220 X 120 X 90, 250 X 120 X 65, 250 X 120 X 104 (mm),…
2. Gạch silicat -xỉ dược sản xuất bằng xỉ lò cao hoặc xỉ lò hơi,… nghiền nhỏ, thay cho cát thạch anh. Tính năng và điều kiện sử dụng gạch siỉicat-xỉ tương tự như gạch silicat. Gạch silicat-xỉ nên để quá 3 tháng hãy dùng.
Kích thước gạch silicat-xỉ có nhiều loại, chẳng hạn 240 X 240 X 100 (5 kg/v), 300 X 180 X 120, 340 X 105. X 130, 340 X 220 X 130, 340 X 220 X 140, 350 X 160 X 100 (8 kg/v), 350 X 160 X 200 (16 kg/v), 400 X 200 X 160, 400 X 200 X 200 (mm),…
3- Gạch vôi – dăm đá ong được sản xuất bằng cách trộn (theo khối lượng) 12% vôi bột, 3% ximãng mac 300 với 85% dăm đá ong (hạt < 10mm, rồi dem ép. Gạch vôi – dăm đá ong có mac 25 – 45.
1. Gạch vôi – xỉ dược sản xuất bằng cách trộn vôi (vôi nhuyễn, vôi bột, …) với xỉ lò (lò gạch, lò luyên kim, bếp lò,…), rổi đem ép. Có thể thêm vào một lượng ximăng hoặc thay vôi bằng ximãng càng tốt. Nếu dùng xĩlò vôi (chạt vôi) có trộn thêm sỏi sạn, đất sét hay xỉ lò gạch thì không cần vôi nhưng các chất trộn không được quá 50%.
Gạch vôi – xỉ lâu khô, không cứng chắc lắm, nên cần để lâu (khoảng 1 nậm) hãy dùng và chỉ dùng để xây nhà 1 tầng, tường ngăn, tường rào,…
Gạch vôi – xỉ có kích thước 240 X 240 X 100 (5 kg/v), 300 X 180 X 120, 340 X 220 X 140, 400 X 200 X 200 (mm),…
2. Gạch vôi – cát tương tự như gạch vôi – xỉ, chỉ là việc thay xỉ bằng cát.
3. Gạch vôi – dất, còn gọi là gạch hỗn hợp.
Nếu cốt liệu là đất sét thì gọi là gạch vôi – đất sét, nếu cốt liệu là đất đồi thì gọi là gạch vôi – đất đồi.
Có thể thêm ximãng hoặc thay vôi bằng ximãng thì càng tốt.
Gạch vôi – đất có mac 25, 35, 50 và 75, có thể dùng để xây nhà 1 tầng, tường ngăn,… ở những nơi khô rấo.
Kích thước gạch vôi – đất thường là 400 X 200 X 200 (mm).
4. Gạch mộc, còn gọi là gạch cay (đất hoặc xỉ lò vôi).
Nguyên liêu chính để sản xuất gạch mộc là đất, như đất sản xuất gạch nung. Có thể dùng xỉ lò vôi làm nguyên liệu.
Gạch mộc không có chất dính kết nên mac thấp, chỉ dùng để xây nhà tạm và nhà đơn giản.
Kích thước gạch mộc 400 X 200 X 200, 340 X 220 X 140 (mm).
Ngoài ra, gạch không nung còn có gạch than xỉ, gạch bêtông,…