Công tác ốp

Nội dung bài viết:Xem thêm: Ban nha Ha Noi duoi 700 trieuTác dụng (mục đích) của ốp cũng như lát (mục 4.9). ốp thực chất là lát trên mặt đứng. 1 Vật liệu ốp Vật liệu ốp như vật liệu lát (mục 4.9.1). Trong TCVN 4085 – 1935 quy định về gạch ốp: 1. Gạch…