Các vấn đề chung về quyền xây dựng nhà ở

1. Quyền về cấp, thoát nước qua bất động sản liến kề
♦ Điều 282 của Bộ luật Dán sự quy định:
Trong trường hợp do vị trí tự nhiên của bất dộng sản mà việc cấp, thoát nước buộc phải qua bất dộng sản khác thì chủ sờ hữu bất động sản có nước chảy qua phải dành một lối cấp, thoát nước thích hợp, không được cản trở hoặc ngãn chặn dòng nước chảy. Người sử dụng lối cấp, thoát nước phải hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua khi lắp đặt đường ống nước, nốu gây thiệt hại thì phải bồi thường.
Trong trường hợp nước tự nhiên chảy từ vị trí cao xuống vị trí thấp mà gây thiệt hại cho chủ sợ hữu bất dộng sản có nước chảy qua thì người sử dụng lối cấp, thoát nước không phải bồi thường thiệt hại.
Không xả nước mưa, nước thải (các loại, kể cả nước ngưng tụ của mấy điều hòa không khí), khí bụi, khí thải,… sang nhà bên cạnh.

2. Quyền về đường điện qua bất động sản liền kề
♦ Điều 281 của Bộ luật Dàn sự quy định:
Chủ sở hữu bất dộng sản liền kề có quyền mắc dây tải điện, dây thông tin liên lạc qua bất động sản của các chủ sở hữu khác một cách hợp lý, nhưng phải đảm bảo an toàn và thuận tiện cho các chủ sở hữu đó, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

3. Khoảng cách an toàn về điện
♦ Điều 7.10 của Luật Háy dựng quy định:
1. Đối với lưới điện cao thế và cáp ngầm: Phải đảm bảo khoảng cách về hành lang an toàn tối thiểu 5 m; nhà không được đè lên cáp ngầm.
2. Đối với lưới điện hạ thế: Khoảng cách từ cột điện tới mép ngoài cùng của nhà tối thiểu 0,75 m.
Dây dẫn điện ngoài nhà phải có vỏ bọc nhựa. Nếu là dây điện trờ (không có vỏ bọc), phải cách mép ngoài cùng của nhà tối thiểu là:
– Theo chiều đứng: Cao hơn bancông, mái nhà 2,5 m cao hơn mép trẽn cửa sổ 0,5 m thấp hơn tnép dưới bancông, cửa sổ 1,0 m.
– Theo chiều ngang: Cách bancông 1,0 m; cách cửa sổ 0,75 m.
Theo quy định tại Điều 1 Nghị định 54/1999/NĐ-CP của Chính phủ thì hành lang bảo vệ của đường dây 220 kV là 22 m, tức là mỗi bên 11 m tính từ tim dường dây (cách đường dây ngoài cùng 6 m). Hành lang bảo vệ của đường dây 35 kV là > 3 m.

4. Mỹ quan đô thị
♦ Điều 7.9 của Luật Xây dựng quy định:
Các mặt ngoài nhà không dược sơn màu đen, màu tối sẫm và trang trí các chi tiết phản mỹ thuật.

5. Vệ sinh môi trường
♦ Điều 7.8 của Luật Xây dựng quy định:
1. Nước mưa, nước thải không dược xả trực tiếp lên mặt vải hè, đường phố, mà phải theo hệ thống cống ngầm chảy vào hẹ thống thoát nước đô thị.
2. Nước thải của khu vệ sinh phải được xử lý qua bể tự hoại (xây dụng theo tiêu chuẩn kỹ thuật) trước khi dổ vào cống thành phố.
3. Máy điều hòa không khí phải đặt cao hơn mặt vỉa hè ít nhất 2,7 m và không được xả nước lên mặt vỉa hè, đường.
4. Không được xả khói, khí độc ra các hộ xung quanh. Miệng các ống xả này không được hướng ra đường phố, sang hộ xung quanh.
5. Không được đổ lác thải, vật liệu iỏng,… ra nơi công cộng.
6. Không dược để súc vật phóng uế bừa bãi ở đường, hè, bãi cỏ,…
Theo quy định tại Bộ luật Hình sự:
Người nào thải vào không khí các loại khói, bụi, chất độc hoặc các yếu tố độc hại khác; phát bức xạ, phóng xạ quá tiêu chuẩn cho phép, đã bị xử phạt hành chính mà cố tình không thực hiện các biện pháp khắc phục theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 nãm. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 2 nâm đến 7 năm. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng dến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm một số công việc từ 1 năm đến 5 năm.

6. Góc vát của nhà tại các ngã đường (giao lộ)
* Điều 7.11.3 của Quy chuẩn Xây dựng quy định:
Để đảm bảo tầm nhìn an toàn cho xe khi lưu thông trên đường phố, tại các giao lộ, mặt tiền của nhà hoặc hàng rào phải dược cắt vát theo quy định của quy hoạch khu vực, căn cứ vào tốc đô xe quy định trên đường và tiêu chuẩn thiết kế đường bộ.
Cắt góc nhà tại giao lộ theo quy định như ở bảng 1.4.
Bảng 1.4

Các vấn đề chung về quyền xây dựng nhà ở 1

Ghi chú:
1. Kích thước vạt góc được tính từ giao điểm của hai chỉ giới dường đỏ (lộ giới).
2. Kể từ tầng 2 trờ lên, có thể dùng dường cong tiếp xúc thay cho đường thẳng.